Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasza firma otrzymała dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-110/08 pod nazwą

"Wzrost Konkurencyjności firmy Kamieniarstwo Agnieszka Bąk poprzez zakup nowoczesnych maszyn"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi 1 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa zawartej w Kielcach, dnia 22 czerwca 2009r.

Kamieniarstwo A.Bąk © 2007-2024